Berichten

Historische sprokkels: De zoektocht naar Dokter Karel Vanraes

Afbeelding
Een tijdje geleden gingen wij voor Erfgoeddag op zoek naar enkele dokters die in Hoboken een straat naar zich vernoemd kregen. Karel Van Raes werd daarbij wel heel stiefmoederlijk behandeld.

De literatuur leverde maar weinig informatie. "Dokter Karel Louis Van Raes (geboren te Gheluwe op 11/9/1887) was voor de Eerste Wereldoorlog een befaamd geneesheer in de gemeente, maar heeft zich nooit politiek geëngageerd. Hij was geneesheer van de gezondheidscommissie van de gemeente en van de gemeentescholen." Dat lezen we bij R. CORREMANS, De straten en straatnamen van Hoboken, verschenen in 1991, op blz. 138.

Onmiddellijk maakte ik de bedenking dat de man uit West-Vlaanderen toch bijzonder jong was om voor de Eerste Wereldoorlog al 'befaamd' te zijn. Wat had hij dan wel voor bijzonders gedaan? Was er iets van die sublieme carrière bekend? Wanneer vestigde hij zich in Hoboken? Was hij gehuwd? Had hij kinderen? Corremans geeft hierover geen details. Hij vermeldt evenmin een b…

Rioleringswerken Schoonselhoflei, Sint-Bernardsesteenweg onderbroken

Afbeelding
Op maandag 7 augustus start rio-link met rioleringswerken in de Schoonselhoflei in Hoboken. Daardoor zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Sint-Bernardsesteenweg richting Kiel van 7 tot en met 11 augustus.

De werken aan de Schoonselhoflei zijn nodig omde nieuwe vleugel van het Don Bosco-college aan te sluiten op de riolering van de Sint-Bernardsesteenweg. De werken zullen verlopen in 2 fasen.
In de eerste fase (van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus) wordt de verbinding gelegd die de riolering van de Sint-Bernardsesteenweg zal koppelen aan de aan te leggen riolering van de Schoonselhoflei. Tijdens de tweede fase die start op vrijdag 11 augustus wordt de nieuwe riolering in de Schoonselhoflei aangelegd.
Omleiding De Sint-Bernardsesteenweg zal in de eerste fase ter hoogte van de Salesianenlaan in de rijrichting van het Kiel worden afgesloten. Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus is er dus geen doorgaand verkeer mogelijk komende van Hemiksem richting Kiel. Het ve…

OPSPORING VERZOCHT ! Hobokenaren in de Groote Oorlog

Afbeelding
Vorig jaar werden bij archeologisch onderzoek te Diksmuide stoffelijke resten teruggevonden van Belgische militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog om het leven kwamen.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/14-18/1.2695011


Na zorgvuldig historisch onderzoek van diverse bronnen blijkt dat er sterke aanwijzingen bestaan dat een van deze stoffelijke resten zou kunnen toebehoren aan de sedert 24 oktober 1914 vermiste soldaat Petrus PINTENS. Deze persoon werd geboren te Mortsel op 05/11/1890 maar woonde te Hoboken waar hij op 09/11/1912 in het huwelijk trad met Louisa CLAESSENS (°31/01/1892 +Antwerpen 02/01/1988).
Teneinde de identiteit van de stoffelijke resten onomstootbaar vast te stellen is verder DNA-onderzoek vereist.

Graag hadden we uw medewerking gevraagd om eventuele nazaten van het echtpaar Pintens-Claessens op te sporen opdat we deze mensen om medewerking zouden kunnen vragen door het afstaan van een simpel DNA-staal.

Het onderzoek zelf zou kunnen worden uitgevoerd door het labo v…

Meerlenhoflaan wordt vernieuwd

Afbeelding
De Meerlenhoflaan in Hoboken wordt volledig vernieuwd. De werken starten op 7 augustus.


Zowel de rijweg als de voetpaden in de Meerlenhoflaan worden heraangelegd. Er komt een nieuwe parkeerstrook in kasseien, de voetpaden worden verbreed en er komen 3 verkeersplateaus: op de kruispunten met de Oudestraat/Broydenborglaan, Nachtegaallaan en Pauwenlaan/Fakkelstraat. Bovendien zullen de bushaltes worden verschoven en toegankelijker worden gemaakt. De ingang tot park Meerlenhof wordt verfraaid. In samenwerking met rio-link wordt er ten slotte een gescheiden rioleringstelsel geplaatst met aparte buizen voor regen- en afvalwater.

Districtsschepen Tom De Boeck: “Al in de vorige legislatuur waren er plannen om de Meerlenhoflaan heraan te leggen. Nu is het eindelijk zo ver. Ik ben dan ook zeer blij dat de werken effectief van start gaan. Want er ligt nog wat werk op de plank. Het is mijn ambitie om voor het einde van deze legislatuur nog verschillende straten aan te pakken die ook aan vernieuwi…

Test elektronische alarmsirenes

Afbeelding
Op donderdag 6 juli 2017 worden in Antwerpen en omgeving tussen 11.45 en 13.15 uur de elektronische alarmsirenes, opgesteld in risicozones rond nucleaire en Seveso-bedrijven, getest.


De elektronische sirenes die door Binnenlandse Zaken worden opgesteld in welbepaalde risicozones rond nucleaire centra en Seveso-bedrijven worden dagelijks op hun gebruiksklaarheid getest. Dat gebeurt door middel van stille testen. Ze zijn niet hoorbaar voor de bevolking.

Elke eerste donderdag van de eerste maand van ieder trimester worden er ook luide testen uitgevoerd, die meer vertellen over de hoorbaarheid van de signalen. In 2017 zijn er nog luide testen op 6 juli en 5 oktober.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een alarmsignaal geven. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal melden de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap 'Proefsignaal'. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie…

Van A tot Zwaantje: een eigenzinnig ABC over Hoboken - 7

Afbeelding
G Galg: Stond  aan de rand van de gemeente op de Grote Heide bij de Hollebeek, in het verlengde van de huidige Aartselaarstraat. Het oude gezegde dat iemand naar de Hobooksche Heyde verwenst, krijgt een wat lugubere bijklank.

Galloways: vergelijkbaar met Goudklompjes wat betreft hun functie. Ook door Natuurpunt geïntroduceerd. Rund.
Ganzendries: dreef van de Hertog van Ursel. Deze begon aan de Berkenrodelei en liep in westelijke richting. Vanaf de spoorweg liep de weg ongeveer gelijk met de huidige Karel du Boislaan. De naam komt voor het eerst voor in 1834 nadat Albert Morertus de dreef heeft gekocht. De naam werd gerecupereerd als straatnaam voor de nieuwe wijk Groen Zuid.

Géant: een van de cinema's in ''t dorp. De Géant  (in Hoboken 'de Jean' genoemd) was gelegen tegenover de kerk en verdween in 1970.


Gemeente: Tot 31 december 1982. Tussen 1830 en 1983 had het onafhankelijke Hoboken 10 eigen burgervaders. En we moeten eerlijk zijn, het was in die dagen ook niet al ro…

Expo Frontview Magazine

Afbeelding
De afgelopen jaren fotografeerden de Frontview fotografen reeds duizenden concerten, festivals, premières in binnen- en buitenland. Dat wil zeggen reeds tienduizenden beelden in hun digitale archief. Volgens het magazine was het hoog tijd om enkele van deze meer dan geslaagde beelden op groot formaat te presenteren op een ludieke manier.


Daarom organiseert Frontview Magazine in samenwerking met Het GenOOtschap/Hoboken Explorers een prachtige tentoonstelling op een unieke locatie, het binnenfort van Fort 8.
De tentoonstelling is in juli en augustus elke zondag tussen 13u en 17u gratis toegankelijk.