Berichten

Nello en Patrasche vatten TORRA bij de horens...

Afbeelding
Vorig jaar brachten Kelly Van Tongerloo en Annelies Michiels hun eigenzinnige kledinglijn TORRA op de markt. Eerst sweaters voor de winter en het voorjaar, daarna t-shirts voor een warme zomer. Kleurrijk en opvallend, om aandacht te vragen voor ASS (Autisme Spectrum Stoornis), een ontwikkelingsstoornis waar beide dames via hun zonen mee geconfronteerd worden. Een deel van de opbrengst van TORRA werd gereserveerd voor ASS onderzoek.
Nog geen jaar na de lancering van hun eerste product pakken de dames ambitieus uit met nieuwe shirts. Voor dit project gaan ze scheep met het district Hoboken. De twee Hobokense helden Nello en Patrasche staan in gestileerde vorm op de t-shirts. Zij staan voor onvoorwaardelijke vriendschap en trouw, maar ook voor solidariteit. TORRA krijgt hiermee een lokale verankering, en het verhaal van Nello en Patrasche en de waarden erin vervat, worden weer wat verder uitgedragen. Allemaal voor het goede doel, want deze keer gaat de opbrengst van de shirts INTEGRAA…

Hoboken gaat door het groene lint: wandelen langs gebouwen en monumenten op 10 september

Afbeelding
Op 10 september zet Vlaanderen de deuren van honderden gebouwen en monumenten open. Ook in Hoboken zetten erfgoedverenigingen en -beheerders hun beste been voor om bezoekers een fraai gelaat van het district te tonen met rondleidingen, tentoonstellingen, muziek enz.
Vier gebouwen worden opengesteld: de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk, waarbij zich de oudste bewonerskern van de gemeente ontwikkelde, kasteel Broydenborg, een 19de-eeuws gebouw op de gronden van een veel ouder speelhof, de belvedère van kasteel Sorghvliedt, vanwaar de eigenaar zijn bezit kon tonen aan zijn gasten en tenslotte fort 8, een onderdeel van de Brialmontgordel die gebouwd werd om het jonge België te beschermen tegen landhongerige buren.

Je kunt de vier deelnemende gebouwen apart bezoeken - al dan niet met een gids - of je door een "vliegende" gids op sleeptouw laten nemen.


In de kerk vind je o.m. het 'miraculeuze' kruisbeeld van de Zwarte God, dat van Hoboken destijds een bedevaartsoord maakte. …

Historische sprokkels: De zoektocht naar Dokter Karel Vanraes

Afbeelding
Een tijdje geleden gingen wij voor Erfgoeddag op zoek naar enkele dokters die in Hoboken een straat naar zich vernoemd kregen. Karel Van Raes werd daarbij wel heel stiefmoederlijk behandeld.

De literatuur leverde maar weinig informatie. "Dokter Karel Louis Van Raes (geboren te Gheluwe op 11/9/1887) was voor de Eerste Wereldoorlog een befaamd geneesheer in de gemeente, maar heeft zich nooit politiek geëngageerd. Hij was geneesheer van de gezondheidscommissie van de gemeente en van de gemeentescholen." Dat lezen we bij R. CORREMANS, De straten en straatnamen van Hoboken, verschenen in 1991, op blz. 138.

Onmiddellijk maakte ik de bedenking dat de man uit West-Vlaanderen toch bijzonder jong was om voor de Eerste Wereldoorlog al 'befaamd' te zijn. Wat had hij dan wel voor bijzonders gedaan? Was er iets van die sublieme carrière bekend? Wanneer vestigde hij zich in Hoboken? Was hij gehuwd? Had hij kinderen? Corremans geeft hierover geen details. Hij vermeldt evenmin een b…

Rioleringswerken Schoonselhoflei, Sint-Bernardsesteenweg onderbroken

Afbeelding
Op maandag 7 augustus start rio-link met rioleringswerken in de Schoonselhoflei in Hoboken. Daardoor zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Sint-Bernardsesteenweg richting Kiel van 7 tot en met 11 augustus.

De werken aan de Schoonselhoflei zijn nodig omde nieuwe vleugel van het Don Bosco-college aan te sluiten op de riolering van de Sint-Bernardsesteenweg. De werken zullen verlopen in 2 fasen.
In de eerste fase (van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus) wordt de verbinding gelegd die de riolering van de Sint-Bernardsesteenweg zal koppelen aan de aan te leggen riolering van de Schoonselhoflei. Tijdens de tweede fase die start op vrijdag 11 augustus wordt de nieuwe riolering in de Schoonselhoflei aangelegd.
Omleiding De Sint-Bernardsesteenweg zal in de eerste fase ter hoogte van de Salesianenlaan in de rijrichting van het Kiel worden afgesloten. Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus is er dus geen doorgaand verkeer mogelijk komende van Hemiksem richting Kiel. Het ve…

OPSPORING VERZOCHT ! Hobokenaren in de Groote Oorlog

Afbeelding
Vorig jaar werden bij archeologisch onderzoek te Diksmuide stoffelijke resten teruggevonden van Belgische militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog om het leven kwamen.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/14-18/1.2695011


Na zorgvuldig historisch onderzoek van diverse bronnen blijkt dat er sterke aanwijzingen bestaan dat een van deze stoffelijke resten zou kunnen toebehoren aan de sedert 24 oktober 1914 vermiste soldaat Petrus PINTENS. Deze persoon werd geboren te Mortsel op 05/11/1890 maar woonde te Hoboken waar hij op 09/11/1912 in het huwelijk trad met Louisa CLAESSENS (°31/01/1892 +Antwerpen 02/01/1988).
Teneinde de identiteit van de stoffelijke resten onomstootbaar vast te stellen is verder DNA-onderzoek vereist.

Graag hadden we uw medewerking gevraagd om eventuele nazaten van het echtpaar Pintens-Claessens op te sporen opdat we deze mensen om medewerking zouden kunnen vragen door het afstaan van een simpel DNA-staal.

Het onderzoek zelf zou kunnen worden uitgevoerd door het labo v…

Meerlenhoflaan wordt vernieuwd

Afbeelding
De Meerlenhoflaan in Hoboken wordt volledig vernieuwd. De werken starten op 7 augustus.


Zowel de rijweg als de voetpaden in de Meerlenhoflaan worden heraangelegd. Er komt een nieuwe parkeerstrook in kasseien, de voetpaden worden verbreed en er komen 3 verkeersplateaus: op de kruispunten met de Oudestraat/Broydenborglaan, Nachtegaallaan en Pauwenlaan/Fakkelstraat. Bovendien zullen de bushaltes worden verschoven en toegankelijker worden gemaakt. De ingang tot park Meerlenhof wordt verfraaid. In samenwerking met rio-link wordt er ten slotte een gescheiden rioleringstelsel geplaatst met aparte buizen voor regen- en afvalwater.

Districtsschepen Tom De Boeck: “Al in de vorige legislatuur waren er plannen om de Meerlenhoflaan heraan te leggen. Nu is het eindelijk zo ver. Ik ben dan ook zeer blij dat de werken effectief van start gaan. Want er ligt nog wat werk op de plank. Het is mijn ambitie om voor het einde van deze legislatuur nog verschillende straten aan te pakken die ook aan vernieuwi…

Test elektronische alarmsirenes

Afbeelding
Op donderdag 6 juli 2017 worden in Antwerpen en omgeving tussen 11.45 en 13.15 uur de elektronische alarmsirenes, opgesteld in risicozones rond nucleaire en Seveso-bedrijven, getest.


De elektronische sirenes die door Binnenlandse Zaken worden opgesteld in welbepaalde risicozones rond nucleaire centra en Seveso-bedrijven worden dagelijks op hun gebruiksklaarheid getest. Dat gebeurt door middel van stille testen. Ze zijn niet hoorbaar voor de bevolking.

Elke eerste donderdag van de eerste maand van ieder trimester worden er ook luide testen uitgevoerd, die meer vertellen over de hoorbaarheid van de signalen. In 2017 zijn er nog luide testen op 6 juli en 5 oktober.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een alarmsignaal geven. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal melden de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap 'Proefsignaal'. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie…