Hobooksche Verhalen 1914 - 1918: 14 augustus 1914

Foto: Het GenOOtschap - stuwgroep voor cultuur

Procesverbaal van 13 augustus 1914.

Procureur des Konings van  en bijgaande klacht; verhalen dat wij vergezeld van Politie en soldaten op zondag 9 dezer, en bij bevel der krijgsoverheid, eene  nauwkeurige huiszoeking gedaan bij den heer Hartwig duitscher en bestuurder der Leipziger Wolkammerei, die gansch zonder uitslag gebleven is.
Terzelfdetijd werd eene huiszoeking  door de Burgerwacht bij den duitscher Schneider werkmeester van dit fabriek.
Wij zijn stellig overtuigd dat er niets verdacht bestaat bij deze vreemdelingen en in gemeld fabriek waaraan spraak.
Het is geraadzaam te laten weten, dat eenige personen alhier: handelen uit kwade trouw tegen de afwezige duitschers,  ze verdacht maken van tijdens dezen oorlog.

Uit het Gemeentearchief van Hoboken
Research: Johnny Driesen

Reacties

Meest gelezen deze week

Lachgas: niet om mee te lachen!

Buurtpleintje wordt schakel tussen jong en oud

Op boekenjacht onder de lentezon

Decopat: De Connaisseur in het nieuw

Rioleringswerken Lichtenberglaan

Avondopening containerpark

Cafetaria zwembad en sportcentrum Sorghvliedt opnieuw open

Nieuw: Bar 24 aan terminus Schoonselhof

Historische sprokkels: kijk op Moretusburg

Van A tot Zwaantje: een eigenzinnig ABC over Hoboken - 3